Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä on Suuntimet Oy, Y-tunnus 3158893-5, ja se ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, GDRP 2016/679.

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava Anne Porthén puh. +358 (0) 40 768362, sähköposti: anne.porthen@suuntimet.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri käsittää työnohjauksen, työhyvinvointi- ja organisaatiokonsultointi asiakkaan yhteystietoja; etu- ja sukunimi, sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus.

Tiedot on saatu ensikontaktin yhteydessä tai asiakassuhteen syntyessä eikä näitä tietoja luovuteta eteenpäin muille toimijoille. Tiedot tarkistetaan sopimuksenteon yhteydessä.

Jos haluat tarkistaa tai poistaa tietosi ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, tiedot yllä.

Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisteri on suojattu yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja se pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tiedostoihin. Tietomurron sattuessa asiakkaita informoidaan sekä rekisterin pitäjä tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin.