Tehdään yhdessä -
Työnohjausta ja työhyvinvointia sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen työnohjaaja STOry ja monipuolisesti osaava työhyvinvointiasiantuntija sekä organisaatiokonsultti.

 

Tervetuloa tutustumaan palveluihin!

Tehdään yhdessä paras huominen!

 

Tarjoan yksilöllisinä palveluina:

  • työnohjausta eri asiantuntijoille, työyhteisöille ja johdolle
  • työhyvinvointipolut parempaan arkeen

 

Lisäksi organisaatiosi tueksi:

  • strategiaprosessit suunnittelusta fasilitointiin ja asiantuntijatuen koko prosessin ajaksi
  • organisaatiokonsultointia ja tukea työyhteisölle
 
 
 

”Työnohjaus on antanut paikan pysähtyä, pohtia, tarkastella, kehittää ja mennä eteenpäin.”

”Olen oivaltanut, miten kova tarve yhteisössä on työnohjaukselliselle keskustelulle ja ylipäänsä yhteiselle aidolle kohtaamiselle ja kehittämiselle.”

 
 
 
 
 
 
 
Tutustu
palveluihin

Työnohjauksen avulla on luontevaa jäsentää työstä esille nousevia asioita, kokemuksia ja tunteita. Ohjauksen kautta saat vapautettua voimia, luovuutta ja ajattelua työhön. Työnohjaus tukee työssä kehittymissä ja auttaa jaksamisessa sekä lisää työhyvinvointia.

Asiantuntijoiden yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus esimerkiksi syventyä ammatillisten kysymysten äärelle. Työnohjauksissa voidaan työskennellä henkilökohtaiseen työhön, oman kasvuun ja ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvien teemojen kanssa. Työnohjaus sopii hyvin uuden työn tai projektin tueksi.

Työyhteisön työnohjaus on usein prosessi, johon osallistuu koko työyhteisö. Työnohjauksen avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa perustehtävää, tavoitteita, kehittää työntekoa tukevia rakenteita ja edistää ammatillista vuorovaikutusta. Työnohjaus sopii muutoksen tai kehittämisen tueksi.

Ryhmätyönohjauksen kokoonpano voi koostua eri organisaation jäsenistä, tietyistä ammattihenkilöistä tai asiantuntijoista. Työnohjausta voidaan suunnata eri teemoihin, erilaisiin caseihin tai prosesseihin.

Johdon/esihenkilöiden työnohjauksessa voidaan selkiyttää johdon ammatin rooleja, jäsentää johtamistehtävistä tai orgnisaatiosta nousevia haasteita. Saat tukea organisaatioiden johtamiseen. Työnohjauksessa on luontevaa tarkastella toimintympäristön tilannetta ja sen suhdetta omaan työhön, ajankäyttöön ja jaksamisen resursseihin.

Luontotyönohjauksen toimintaympäristönä voi olla vaikkapa sinua lähellä oleva luontoympäristö; metsä, puutarha tai puisto. Luonnossa tapahtuva luontoavusteinen työnohjaus lisää merkittävästi työhyvinvointia ja voimavaroja. Tässä työnohjauksessa hyödynnetään luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia ja sellaisia menetelmiä, jotka vahvistavat sinua.

Työnohjauksen aloitus: Työnohjaus perustuu aina työntekijän tai työyhteisön tarpeeseen. Työnohjaus on aina prosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä ja ennalta sovittuja. Tapaamiset ovat kolmen, neljän viikon välein ja ajat sovitaan etukäteen. Työnohjausta voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyksin ympäri Suomea. Työnohjaus käynnistyy alkukeskustelulla ennen varsinaista ohjausprosessia, jossa kartoitetaan yhdessä tilanne, tarpeet ja tehdään suunnitelma etenemiselle. Alkukeskustelu on maksuton.

Kerron mielelläni työnohjaustyön viitekehyksestäni ja käyttöteoriastani. Kehitän ammatillisuuttani jatkuvasti reflektoinnin, kirjallisuuden ja lisäkoulutuksien avulla sekä oman työnohjauksen avulla.

Työnohjaajan työssäni noudatan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

”Sait kiinni hyvin ajatuksistani ja kiteytit olennaiseen kysymykseen.”

”Ohjausote on rauhallista ja kuuntelevaa.”

”Parhaat ajatukset syntyivät yhdessä ryhmässä pohtien.”

Tutustu hinnastoon.


 

Työhyvinvointityöhön tarjoan asiantuntijatukea, luentoja, alustuksia ja puheenvuoroja sekä räätälöityjä valmennuksia ja tukea työhyvinvointisuunnitelmiin.

Kaikki palveluni voidaan räätälöidä yskilöllisesti juuri sinun ja työyhteisösi tarpeisiin.

Tarjoan työhyvinvointipolut -prosessin, mikä sisältää 2,5 tunnin tapaamisen kerran kuukaudessa, yhteensä 2-6 tapaamista. Tämä monipuolinen paketti voidaan räätälöidä täysin sinun työyhteisön tueksi. Prosessi sisältää etätyöhyvinvointiin, aivoergonomiaan, voimavaroihin ja empatian voimaan liittyviä työpajoja ja työkaluja sekä esimerkiksi harjoitusta vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja työyhteisön ryhmädynamiikan kehittämiseen kohti psykologisesti turvallista organisaatiota.

Prosessi perustuu ajankohtaiseen ja tutkittuun tietoon ja sisältää alustuksen valitusta teemasta sekä työpajan, harjoituksia, työkalun ja reflektointia. Työhyvinvointipolut-prosessi on innostava kokonaisuus.

Työelämä muuttuu vauhdilla ja työn jäsentelyyn ja työyhteisöjen muutoksiin tarvitaan aiempaa enemmän voimavaroja ja resilienssiä. Tarjoan tueksesi konsultoivia keskusteluja ja hyvinvointia tukevia ja elvyttäviä kohtaamisia. Oletko kuullut DRAMMA-mallista? Tämän mallin avulla saat palautumisen työvälineet ulottuvillesi.

Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Olen kouluttautunut restoratiivisen lähestymisen ja sovittelun osaajaksi. Koulutus vahvisti taitojani toimia vastakkainasettelun ja konfliktien sovittelijana työyhteisöjen ja vapaaehtoisten parissa.

Tarvtsetko kehittämis- ja virkistyspäiviin ohjelmaa?

Luonto vahvistaa hyvinvointia tutkitusti. Luontoympäristö koetaan turvallisena ja se edistää palautumista kiireisestä työpäivästä ja se lisää elpymistä. Toiveidesi mukaan voidaan toteuttaa monimuotoisia tapaamisia luonnossa.  Green Care -osaamisellani voin tutustuttaa sinut esimerkiksi elvyttäviin metsäkylpyihin. Saat tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koet pehmeän lumoutumisen.

Tarjoan myös luontotyönohjausta ja se voidaan toteuttaa osana kehittämispäivääsi.

Tutustu hinnastoon.

 
 
 
 

Olen valmistunut organisaatiokonsultiksi Metanoia Instituutista vuonna 2018. Olen tukenasi monimuotoisten organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä ja toimintatapojen luomisessa. Tarkastelen organisaatioita systeemisestä ja psykodynaamisesta näkökulmasta käsin.  Autan, eri konsultaatiomenetelmiä käyttäen, näkemään organisaation ja toimintaympäristön pintaa syvemmältä. 

Konsultoinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja keinoja hahmottaa nykytila ja muutoksen tarve. Prosessin menetelmät räätälöidään yksilöllisesti. Konsultoivat keskustelut tai työnohjauksellinen viitekehys sopii hyvin muutosten ja työyhteisön/organisaation kehittämisprosessien tueksi.

 

Minulla on vuosien päätoiminen kokemus strategiatyöstä ja strategisesta
johtamisesta ja sen tutkimisesta erityisesti järjestöissä ja
yhdistyksissä.

Tuen organisaatioita, työyhteisöjä, luottamustoimijoita strategian laadinnassa rakenteellisesti ja fasilitoimalla prosessit. Strategia rakentuu prosessina vaihe vaiheelta kokonaisuudeksi.

Olen perehtynyt strategia käytäntönä (strategy-as-practise) -viitekehykseen, jossa strategia työstyy ja rakentuu yhteisellä tekemisellä tavoitteelliseksi työkaluksi ja konkreettiseksi strategiseksi suunnitelmaksi. Täältä lisää: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/16563

Strategiatyön tukena käytettävät konsultoivat keskustelut lisäävät ymmärrystä meneillään olevasta muutoksesta. Myös työnohjaus voidaan linkittää strategian työn tueksi.

Strategiaprosessit suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Saat organisaatiollesi hyvin fasilitoidun prosessin, jonka lopputuloksena on toimiva strategia. Prosessiin kuuluu kyselyitä, työpajoja, luentoja ja tarvittaessa välitehtäviä prosessin aikana. Prosessia on toteutettu onnistuneesti myös etätyöskentelynä.

 

”Loimme Annen ohjauksessa yhdistyksellemme ensimmäisen virallisen strategian. Strategiaprosessi yhdistettynä henkilöstön ja hallituksen erillisiin työnohjauskertoihin oli koko prosessia hyödyntävä kokonaisuus. Anne toi fasilitoijana mukaan vahvan osaamisensa järjestökehittämisestä.  Prosessi ei ollut helppo, mutta osaavissa ja kannustavissa käsissä saimme aikaan juuri meidän näköisemme strategian! ”

”Liittomme sai upean strategia, mikä nostaa nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin järjestön keskiöön!

 

 

 Tutustu hinnastoon.

 
 
 
 
Anne henkilökuva

Tietoa minusta ja Suuntimet Oy:n tarina

Olen Suuntimet Oy:n perustaja; työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti ja työhyvinvointipäällikkö. Olen saanut peruskoulutuksen toimia sovittelijana. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede).

Suuntimet tarjoaa työhyvinvointia tukevia palveluita erityisesti työnohjauksen ja työhyvinvointikonsultaation keinoin. Tuemme myös erilaisia organisaatioita yksilöllisesti strategiaprosesseissa ja muutos- ja kehittämishankkeissa.

Olen toiminut johtamisen ja kehittämisen tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johtamisesta sekä valtakunnallisten järjestöjen johtamisesta. Parhaillaan työskentelen valtakunnallisen järjestön toiminnanjohtajana.

Minulla on vahvaa osaamista on organisaatioiden kehittämisestä, strategisesta johtamisesta, strategioiden laadinnasta ja työyhteisöjen kehittämisestä sekä työhyvinvointityöstä. Päivitän jatkuvasti osaamistani.

Luennoin ja koulutan myös mielelläni.

Olen saanut olla kehittämissä erilaisia organisaatioita (myös julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sote- ja kuntoutussektorin organisaatioissa) ja siitä osaamisestani voin ammentaa erilaisia osa-alueita sinun ja organisaatiosi tueksi.

Työnohjaajana luon luottamusta ja turvallisuutta asioiden käsittelyyn. Kohtaan sinut empaattisesti ja annan sinulle tilaa tunteiden esille tuomisessa ja asioiden prosessoinnissa.

Sivuillani on kursiivilla on ilmaistu saamiani palautteita työnohjauksista, strategiaprosesseista tai organisaatiokonsultoinneista.

Omaan monipuolisen koulutushistorian ja laajan työkokemuksen. Täältä löydät lisää tietoa minusta: www.linkedin.com/in/anneporthen

Laajempiin kokonaisuuksiin ja isompiin prosesseihin kokoan verkostoni asiantuntijoita mukaan.

Hyvinvointini kumpuaa luonnosta. Sieltä olen ammentanut kiireiseen päivään virkistystä, nauttinut hiljaisuudesta, metsän vaihtuvista väreistä ja tuoksuista. Kiinnostuin Green Care -toiminnasta juuri sen vuoksi, että huomasin omakohtaisesti, miten luonto elvyttää ja virkistää. 

Toimin Green Care Finlandin hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Olen myös Green Care Finlandin Etelä-Suomen aluejaoston perustajajäsen.  Tahdon rohkaista sinua kokeilemaan luonnossa tapahtuvaa työnohjausta tai vaikkapa metsäkylpyä! Olen rakentanut myös kivoja työhyvinvointi-iltapäiviä.

Perustin Suuntimet-yrityksen, koska haluan laaja-alaisella osaamisellani auttaa ihmisiä ja organisaatioita hahmottamaan suuntimet omassa kehittymisessään.

Millaiset suuntimet sinä tarvitset nyt?