Tehdään yhdessä. Työnohjaus, strategiaprosessit ja organisaatiokonsultointi sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen monipuolisesti osaava ja innostava organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Valjastan osaamiseni sinun käyttöösi ja työsi tueksi.

Tarjoan työnohjausta yksilöille, ryhmille ja johdolle.

Työnohjaus tarjoaa vuorovaikutuksellisen keinon työn syvällisempään tutkimiseen yksilönä tai työyhteisön kanssa. Se antaa tukea työssä kehittymiseen ja jaksamiseen sekä lisää  työhyvinvointia. Työnohjaus vapauttaa voimavaroja, lisää luovuutta sekä työmotivaatiota. Keskustelun tukena käytetään erilaisia jäsentäviä menetelmiä ja tekniikoita.

Minulla on kokemusta erilaisten järjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ja yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien yksilöiden ja työyhteisöjen työnohjauksesta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Suuntimet oy:n työhuoneella Helsingissä tai etäyhteyksin ympäri Suomea.

 

Tutustu

Tarjoamiini palveluihin

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Tarjoan työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille.

Työnohjaus perustuu aina työntekijän tai työyhteisön tarpeeseen ja haluun saada työnohjausta. Työnohjaus on aina prosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä ja ennalta sovittuja. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa yhdessa sovitun ajan verran.

Luontotyönohjauksessa liikutaan lähiluonnossa  esim. Keskuspuistossa tai Haltialan luontopolulla tai asiakkaan valitsemassa paikassa. Huomioin työnohjauksessa luontoympäristön tarjoamia hyvinvointivaikutuksia. Kerron näistä mielelläni lisää. Työnohjaus linkittyy Green Care -toimintaan. Parhaillaan olen perehtymässä luonnonhyvinvointivaikututuksiin.

Työnohjauksen käyttöteoriani kumpuaa johtamisen ja organisaatioteorioiden viitekehyksesestä, jonka keskiössä on vuorovaikutus ja dialogi.  Työnohjauskoulutuksen perusta on  systeemisyyden ja psykodynaamisuuden keskiössä. Työnohjauksen ytimessä ovat  oppiminen, kasvaminen, kokemuksellisuus  sekä ryhmädynamiikan ymmärtäminen. Olen kuvannut käyttäteoriaani tarkemmin ja mielelläni kerron lisää siitä.

Työnohjaajan työssäni noudatan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

Tutustu hinnastoon.


Tuen organisaatioiden johtoa ja toimijoita strategian laadinnassa rakenteellisesti ja fasilitoimalla prosessit. Strategia rakentuu prosessina vaihe vaiheelta kokonaisuudeksi.

Strategia käytäntönä -viitekehyksessä strategia työstyy ja muovautuu yhteisellä tekemisellä tavoitteelliseksi työkaluksi ja konkreettiseksi suunnitelmaksi. Se jalkautuu yhteisesti tehdyn työn avulla koko organisaatioosi. Ota yhteyttä, kerron miten se tehdään!

Minulla on vuosien päätoiminen kokemus strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta ja sen tutkimisesta erityisesti järjestöissä ja yhdistyksissä.

Työnohjaus strategiatyön tukena -prosessissa luodaan strategista suunnitelmaa yhdessä ja työnohjaus linkittyy osaksi prosessia. Prosessin aikana syvennetään ymmärrystä meneillään olevasta muutoksesta ja ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Strategiaprosessi avaa mahdollisuuden kehittää koko organisaation toimintaa. Työnohjaus linkittyy koko prosessin ajaksi muutoksen tueksi.

Strategiaprosessit suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Prosessiin kuuluu  tapaamista, työpajoja, luentoja ja tarvittaessa välitehtäviä sekä työnohjauksen tuki prosessin aikana ja/tai sen jälkeen.

Kysy lisää referensseistä.

Tutustu hinnastoon.

Organisaatiokonsulttina olen mukanasi ja tukenasi yksittäisten tai
monimuotoisten prosessien ja käytäntöjen kehittämisessa ja niiden jalkauttamisessa.

Organisaatiokehittämisen avulla kehitetään yhdessä jatkuvasti muuntuvia työpaikkoja/organisaatioita.

Muutoksen johtaminen ja sen suunnittelu, työyhteisötoiminnan
kehittäminen, työhyvinvointityö tai HR-strategian laadinta ovat
keskeisiä toimintoja organisaatiokulttuurin uudistumisessa ja sen johtamisessa.

Työmuodoiksi sopivat hyvin työpajatyöskentely, luennot/valmennukset ja pelisääntöjen toimintaohjeiden, prosessien laatiminen ja seuranta.

TYHY-toimintasi, eli työhyvinvointia edistävä toimintaa voidaan toteuttaa metsässä; saat tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koet pehmeän lumoutumisen.

Näihin voidaan yhdistää myös osaksi työnohjausta!

Minulla on useiden vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden sisäisestä kehittämistyöstä ja työhyvinvointityöstä sekä valmentamisesta. Johtajan että kehittäjän työrooleista käsin voin olla tukenasi.

Tutustu hinnastoon.

Anne henkilökuva

Tietoa minusta ja Suuntimet Oy:n tarina

Olen Suuntimet Oy:n perustaja, organisaatiokonsultti, työhyvinvointiasiantuntija ja työnohjaaja (valm. 2021 Helsingin yliopisto).

Olen toiminut johtamisen ja kehittämisen tehtävissä yli 17 vuotta, joista 9 vuotta valtakunnallisten järjestöjen kehittäjänä ja toiminnanjohtajana sekä 8 vuotta yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johdossa.

Ydinosaamistani on organisaatioiden kehittäminen, strategiatyöskentely ja työhyvinvointityö. Olen saanut olla kehittämissä erilaisia organisaatioita ja siitä osaamisestani voin ammentaa erilaisia osa-alueita sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen tehnyt monissa työyhteisöissä erilaista prosessien kehittämistyötä ja sen tueksi olen  kehittänyt itsearviointeja. 

Innostuin jo vuosia sitten strategiatyöskentelystä ja strategiatyötä olen tehnyt päätoimisena usean vuoden ajan, siten myös henkiöstöstrategioiden laadinnassa voin olla avuksesi.

Omaan monipuolisen koulutushistorian ja laajan työkokemuksen. Täältä löydät lisää tietoa minusta: www.linkedin.com/in/anneporthen

Laajempiin kokonaisuuksiin ja isompiin prosesseihin kokoan verkostostoni asiantuntijoita mukaan.

Perustin Suuntimet-yrityksen, koska haluan laaja-alaisella osaamisellani auttaa ihmisiä ja organisaatioita hahmottamaan suuntimet omassa kehittymisessään. Olen huomannut työelämässä tarvittavan lisätukea ja sparrausta tarpeen vaatiessa. Toimin mielelläni tukenasi!

Suuntimet on sanan suunnin monikon nominatiivi. Suunnin tarkoittaa suuntaa, suuntautumista, orientoitumista, mutta myös matkaa, tietä ja reittiä. Olet sitten suuntautumassa uuteen tai oppimassa itsestäsi enemmän, on polkusi merkityksellinen. Suuntimet tukee sinua tällä matkalla.